Virksomhedens værdikæde

Det kundevendte mindset
  • Hvordan understøtter jeres eksterne og interne værdikæde jeres strategi, målopfyldelse og kundeoplevelse
  • Vi er alle sammen nogens ”kunde” eller ”leverandør” og har vi det rigtige mindset
  • Hvad fungerer godt og hvad kan/skal der ændres på
  • Kan være programforløb, hvor alle involveres eller workshop(s) hvor udvalgte nøglepersoner fra funktionsområder bringes sammen