Samlede ledelsessystem

Ledelsessystemet i en virksomhed er et spørgsmål om at skabe den rette sammenhængskraft og handlekraft i organisationen – lige fra bestyrelsen og helt ud til den enkelte medarbejder – herunder de mere uformelle ledere, projektledere mv.   Hvad er vores ledelsesgrundlag og værdisæt – og hvordan skal dette udmøntes i en dagligdag? Hvordan får vi […]


Ledergrupper og Teams

Velfungerende grupper er en essentiel del af virksomhedens succes, hvad enten det er de formelle ledergrupper (inkl. bestyrelse), medarbejderteams eller projektgrupper. Ofte er arbejdet i grupper forbundet med en høj grad af ineffektivitet og frustrationer, bl.a. grundet manglende forventningsafstemning og fælles forståelse/indsigt. Med udgangspunkt i 5-R modellen arbejder vi med dimensionerne – Retning, Rammer, Roller, […]


Individuel lederudvikling

Selv om man som leder indgår i både det samlede ledelsessystem og i ledergruppe(r), så er der også behov for at stille skarpt på sin individuelle aktuelle rolle og måske også på sin ønskede fremtidige rolle – og hvilke udviklingsbehov man måtte have. Det helt grundlæggende spørgsmål er – hvad er formålet med mit job […]


Testværktøjer

En afgørende faktor for at man udvikler sig i sin professionelle rolle og som menneske generelt set – er nysgerrighed – på os selv og på andre. Forståelse af og indsigt i hvordan vi som mennesker interagerer, beslutter og har af præferencer, kompetencer mv. Er der noget vi skal/kan udvikle, have speciel fokus på og […]