Samlede ledelsessystem

Ledelsessystemet i en virksomhed er et spørgsmål om at skabe den rette sammenhængskraft og handlekraft i organisationen – lige fra bestyrelsen og helt ud til den enkelte medarbejder – herunder de mere uformelle ledere, projektledere mv.

 

  • Hvad er vores ledelsesgrundlag og værdisæt – og hvordan skal dette udmøntes i en dagligdag?

  • Hvordan får vi sikret størst muligt handle- og beslutningskraft hos den enkelte – og samtidigt sikre en fælles retning og tilpas mængde ensartethed?

  • Får vi opbygget og udnyttet vores ledelseskapacitet på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til succesfuld udvikling og drift af vores virksomhed?