Individuel lederudvikling

Selv om man som leder indgår i både det samlede ledelsessystem og i ledergruppe(r), så er der også behov for at stille skarpt på sin individuelle aktuelle rolle og måske også på sin ønskede fremtidige rolle – og hvilke udviklingsbehov man måtte have.

  • Det helt grundlæggende spørgsmål er – hvad er formålet med mit job – og hvad betyder det for min fokus og prioritering? Det er desuden vigtigt at forholde sig til de tre dimensioner i dit lederskab – ledelse af forretningen – ledelse af medarbejdere – ledelse af mig selv. Og så er der faktisk en fjerde dimension – ledelse opad.

  • Sparring og coaching kan være en stor hjælp – og vi vil oftest supplere dette med at skabe en øget selvforståelse via nogle testværktøjer. Leadership Focus Profile, Decision Styles og JTI persontypeprofil.

  • Vi kan også skræddersy et intensivt personligt udviklingsprogram – som et alternativ til de åbne kurser, der ofte tager lang (kalender)tid og måske ikke lige passer ind i dit konkrete behov. Det kan eks. være Strategisk & Personligt lederskab, hvor du får en række konkrete værktøjer/modeller som vi drøfter i kontekst til din konkrete rolle og virksomhed.