Strategiudvikling og forankring

Formål - Retning - Mål - Planer - Handling
 • Facilitering af jeres strategiproces – fra initielle tanker, analyser og innovative proces, til den endelige strategi og organisatoriske forankring af strategien
 • Sparring om jeres eksisterende strategi og forretningsmodel – hvor er I lykkedes, hvor I er udfordret og hvor skal der ændres fokus/indsats
 • Inspirationsindlæg/-workshop om det strategiske arbejde, så alle får en fælles referenceramme og overordnet perspektiv på jeres aktuelle situation og muligheder
 • Hvor det vurderes relevant kan det digitale strategiværktøj MakeMyStrategy (se mere på www.makemystrategy.com) være med til at understøtte og dokumentere processen

Virksomhedens værdikæde

Det kundevendte mindset
 • Hvordan understøtter jeres eksterne og interne værdikæde jeres strategi, målopfyldelse og kundeoplevelse
 • Vi er alle sammen nogens ”kunde” eller ”leverandør” og har vi det rigtige mindset
 • Hvad fungerer godt og hvad kan/skal der ændres på
 • Kan være programforløb, hvor alle involveres eller workshop(s) hvor udvalgte nøglepersoner fra funktionsområder bringes sammen

Organisering, kompetencer og kultur

Sammenhængskraft og handlekraft
 • Understøtter jeres organisering og beslutningskompetencer jeres strategi og målopfyldelse.
 • Hvordan er samspillet mellem bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere
 • Har vi en kultur, et mindset og de rette kompetencer til at understøtter vores strategi og målopfyldelse
 • Hvad fungerer godt og hvad kan/skal der ændres på
 • Workshops med ledergrupper og udvalgte nøglepersoner og evt. efterfølgende programforløb vedr. identificerede indsatsområder

Bæredygtig resultatskabelse og interessent tilfredshed

Interessent tilfredshed på kort og langt sigt
 • Er vi bevidste om hvilke resultater vi vil opnå på såvel kort som langt sigt
 • Hvordan vi sikrer det nødvendige samspil og tilfredshed hos alle vores interessenter – ejere, kunder, medarbejdere og samfund
 • Hvad måler vi på i dag og hvad bruger vi dette til
 • Performance (og motivation) management
 • Workshop(s) eller en integreret del af en strategisk proces