Ledergrupper og Teams

Velfungerende grupper er en essentiel del af virksomhedens succes, hvad enten det er de formelle ledergrupper (inkl. bestyrelse), medarbejderteams eller projektgrupper.

Ofte er arbejdet i grupper forbundet med en høj grad af ineffektivitet og frustrationer, bl.a. grundet manglende forventningsafstemning og fælles forståelse/indsigt.

  • Med udgangspunkt i 5-R modellen arbejder vi med dimensionerne – Retning, Rammer, Roller, Regler og ikke mindst Relationer – som vigtige bestanddele i velfungerende grupper.

  • Hvis vi skal lidt dybere ind til en bedre forståelse af os selv og andre i gruppen i forhold til hvordan vi interagerer, vil vi bringe nogle testværktøjer i spil – JTI persontypeprofiler og beslutningsstile (Decision Styles).