Organisering, kompetencer og kultur

Sammenhængskraft og handlekraft
  • Understøtter jeres organisering og beslutningskompetencer jeres strategi og målopfyldelse.
  • Hvordan er samspillet mellem bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere
  • Har vi en kultur, et mindset og de rette kompetencer til at understøtter vores strategi og målopfyldelse
  • Hvad fungerer godt og hvad kan/skal der ændres på
  • Workshops med ledergrupper og udvalgte nøglepersoner og evt. efterfølgende programforløb vedr. identificerede indsatsområder