Strategiudvikling og forankring

Formål - Retning - Mål - Planer - Handling
  • Facilitering af jeres strategiproces – fra initielle tanker, analyser og innovative proces, til den endelige strategi og organisatoriske forankring af strategien
  • Sparring om jeres eksisterende strategi og forretningsmodel – hvor er I lykkedes, hvor I er udfordret og hvor skal der ændres fokus/indsats
  • Inspirationsindlæg/-workshop om det strategiske arbejde, så alle får en fælles referenceramme og overordnet perspektiv på jeres aktuelle situation og muligheder
  • Hvor det vurderes relevant kan det digitale strategiværktøj MakeMyStrategy (se mere på www.makemystrategy.com) være med til at understøtte og dokumentere processen